Krijg de liefde die je wilt

Marjon Beute

Door mijn leven heen heb ik ervaren hoe belangrijk en waardevol het hebben van goede relaties is voor mijn welzijn en functioneren. Ik heb ook ervaren hoe ik, juist in de relaties met mensen die het meest dichtbij staan, het meest geraakt kan worden. Ook in mijn praktijk als counselor en relatietherapeut kom ik dit tegen. Het raakt me als blijkt dat partners zich in hun relatie eenzaam voelen. De verbinding soms zo zijn kwijtgeraakt. Als mensen, juist in hun poging de verbinding te zoeken of zichzelf tegen verlies van verbinding te beschermen, het tegenovergestelde lijken te bereiken; nl. verwijdering.

Ik geloof dat ieder mens een ingeschapen verlangen heeft naar aandacht, contact en
waardering. Een verlangen naar verbinding waarin eenieder tot zijn recht komt.
Een gezonde relatie heeft dit in zich. Ik ben dankbaar dat ik dat samen met mijn man meer en meer mag ervaren.Het onderhouden van een goede relatie gaat echter niet vanzelf. Een relatie is dynamisch, vaak volop in beweging. Samen plezier hebben, samen praten, maar soms ook samen schuren en elkaar totaal niet begrijpen. Hoe beweeg jij mee? Wil jij in liefde die ander blijven zoeken? Zijn jullie bereid om voorbij je eigen gelijk te stappen? Echt kwetsbaar te zijn?

Kwetsbaarheid is de lijm voor de verbinding! Echter, om kwetsbaar te zijn moet het veilig zijn. Als EFT-therapeut begeleidde ik vele stellen in het verdiepen van hun relatie. In de Imago Dialoog heb ik een prachtige methode ervaren en gevonden, die jullie helpt om zelf die benodigde veiligheid te creëren. Zodat opening naar elkaar weer mogelijk wordt, je je weer dichter bij elkaar kunt voelen en in vrijheid verbonden kunt zijn!

Investeren in je relatie is wat mij betreft het grootste geschenk wat je jezelf, je partner, je kinderen kunt geven. Wees van harte welkom!

Mijn opleidingen

 Imago Relatietherapeut in opleiding
 Emotionally Focused Couples Therapy (EFT relatietherapie)
Trauma en gehechtheid; het verhaal van het lichaam
PSBK (psychosociale basiskennis)
bijscholingen op gebied van integratieve therapie, stress, burn-out en gedragsverandering
 Integratieve Coachopleiding, Trainersopleiding
 Counseling
 Oefentherapie Mensendieck